Pendidikan

Pendidikan kemuhammadiyahan

Pendidikan

"Sebagai sarana untuk penyampaian pendidikan kemuhammadiyahan. Pentingnya pendidikan muhammadiyah untuk menjawab ketertinggalan selama ini di bidang pendidikan. Pelajaran muhammadiyah di jadikan pelajaran pokok dengan tujuan agar dapat di amati,di pahami,di hayati oleh setiap peserta didik/Murid.

Read more